Fundaţia OUTSIDER ART  din România

Pentru a da un cadru oficial eforturilor de promovare a artei brute în România şi  colaborării internaţionale cu creatori din acest domeniu, Laurenţiu Dimişcă a înfiinţat Fundaţia OUTSIDER ART, în anul 2011.

Cu sediul în Piatra Neamț, oraşul natal al lui Laurenţiu Dimişcă, fundaţia îşi propune programatic să promoveze arta şi înţelegerea importanţei ei, precum şi realizarea unui spaţiu cultural nou, în care arta să fie prezentă în viaţa de fiecare zi.

Scop și obiective

Proiectele Fundaţiei au drept scop lărgirea orizontului creativităţii prin promovarea şi practicarea fenomenului artistic contemporan, naţional şi internaţional, definit de conceptul socio-cultural „Outsider Art”.

Prin urmare, îşi propune să dezvolte legăturile culturale şi sociale între oameni, pentru o mai bună înţelegere între popoare, pentru toleranţă, integrare şi promovare a valorilor, pentru pluralism şi diversitate culturală. Obiectivul general al Fundației este promovarea formelor noi de expresie artistică cunoscute drept artă singulară, artă brută, artă în afara normelor, artă modernă rustică, artă naivă, artă populară contemporană, artă primitivă, artă spirituală, Noua invenţie, Outsider Art. Concret, Fundaţia OUTSIDER ART îşi propune să organizeze şi susţină activităţile artistice şi socio-culturale, proiecte culturale, schimburi culturale internaţionale, manifestări artistice, expoziţii, concursuri pentru promovarea talentelor în domeniul artei, educarea sensibilităţii estetice a tinerilor.

Laurenţiu Dimişcă este membru fondator al Fundaţiei OUTSIDER ART, dar există şi membri sau membri de onoare. Conform Statutului Fundaţiei, pot fi membri  „persoanele care înfiinţează filiale şi sucursale, precum şi cei care prin donaţii sau contribuţii deosebite în bani sau bunuri participă la majorarea patrimoniului Fundaţiei“.

08_ATELIERUL_27

Evenimente

Proiecte