Fundaţia OUTSIDER ART  din România

Pentru a da un cadru oficial eforturilor de promovare a artei brute în România şi  colaborării internaţionale cu creatori din acest domeniu, Laurenţiu Dimişcă a înfiinţat Fundaţia OUTSIDER ART, în anul 2011. Cu sediul în Piatra Neamț, oraşul natal al lui Laurenţiu Dimişcă, fundaţia îşi propune programatic să promoveze arta şi înţelegerea importanţei ei, precum şi realizarea unui spaţiu cultural nou, în care arta să fie prezentă în viaţa de fiecare zi. Proiectele Fundaţiei au drept scop lărgirea orizontului creativităţii prin promovarea şi practicarea fenomenului artistic contemporan, naţional şi internaţional, definit de conceptul socio-cultural „Outsider Art”. Prin urmare, îşi propune să dezvolte legăturile culturale şi sociale între oameni, pentru o mai bună înţelegere între popoare, pentru toleranţă, integrare şi promovare a valorilor, pentru pluralism şi diversitate culturală. Obiectivul general al Fundației este promovarea formelor noi de expresie artistică cunoscute drept artă singulară, artă brută, artă în afara normelor, artă modernă rustică, artă naivă, artă populară contemporană, artă primitivă, artă spirituală, Noua invenţie, Outsider Art. Concret, Fundaţia OUTSIDER ART îşi propune să organizeze şi susţină activităţile artistice şi socio-culturale, proiecte culturale, schimburi culturale internaţionale, manifestări artistice, expoziţii, concursuri pentru promovarea talentelor în domeniul artei, educarea sensibilităţii estetice a tinerilor.

Astfel că, având în vedere și multiplele colaborări internaționale cu organizații și instituții culturale de renume în promovarea artei brute la nivel internaționale, între acestea enumerăm Muzeul de artă brută L’art en Marche din Lapalisse, Franta, Association pour la Promotion de l’Art Contemporain Populaire din Franța, Centrul Cultural Paraxo din Alassio, Italia, ș.a.m.d., ca prim pas în urmărirea scopului și obiectivelor asumate, Fundația OUTSIDER ART a deschis prima Galerie-studio de artă brută și România, respectiv Sud-Estul Europei, situată în centrul Bucureștiului în interiorul Teatrului de Păpuși și Marionete Tăndărică. De-a lungul timpului au trecut pragul galeriei experți și critici în artă brută, directori de muzee și organizatori de festivaluri de artă brută și singulară din Franța, fundația acumulând o colecție internațională impresionantă de artiști outsider români, dar și intetrnaționali. Au fost organizate primele saloane de outsider art, art brută, artă singulară, artă naivă și artă populară contemporan; aflate deja la a treia ediție, ele au fost organizate și în alte locații culturale românești precum Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”, Muzeul Țăranului Român, Palatul Parlamentului – Sala Brâncuși, Bibiloteca Națională a României.

Până în prezent, Fundația a desfășurat activități și proiecte de sprijinire a cooperării între artişti şi activităţile reţelelor culturale cu profil asemănător pentru a realiza promovarea şi creşterea interesului pentru artă, de organizare evenimente care au drept scop susţinerea participării artelor la actul dialogului cultural pe plan local, european şi international, încurajarea mobilităţii artiştilor, promovarea tinerilor creatori şi a muncii lor, de consiliere cu privire la investițiile în achiziționarea de opere de artă plastică și artă decorativă; de inițiere în pictura, desen, modelaj și stimularea creativității și imaginației prin ateliere dedicate copiilor, tinerilor și adulților; de execuție și consultanță pentru realizarea de amenajări interioare și exterioare, restaurare lucrări și conservarea imobilelor și mobilierului (icoane, tablouri, sculptură, ceramică, podoabe și accesorii, marochinărie), crearea de piese unicat de vestimentație personalizată, podoabe și bijuterii; organizarea de evenimente exclusiviste marcate cu elemente și componente artistice unicat de identificare; consultanta în vederea editării de materiale personalizate cu elemente artistice unicat. Prezența lui Laurențiu Dimișcă în marile orașe din țară și străinătate este evidențiată și prin multiplele picturi murale. Pornind de la experienţa internaţională şi personală a pictorului Laurenţiu Dimişcă, Fundaţia susţine şi promovează persoanele dezavantajate social, recunoaşterea explicită a culturii ca factor al integrării sociale şi al atitudinii civice şi recunoaşterea rolului culturii în dezvoltarea socio-economică.

Pentru buna desfăşurare a activităţilor prevăzute, Fundaţia OUTSIDER ART își propune să înfiinţeze primul Centru internațional de artă populară contemporană din România, în mediul rural, cu activitate în formare, arte și meserii derivate din artă murală și artă populară (pictură, grafică, sculptură iş ceramică; ardere pentru sticlă, ceramică, porţelan; mozaic iş vitraliu, tâmplărie și cusut) pentru comunitate în clădirea fostei școli a localității Gura Văii, comuna Girov, jud. Neamț. În acest spațiu va fi administrat un centru/muzeu de artă cu expoziţii permanente și temporare, dar și cu programe de rezidențe, ateliere de lucru multifuncţționale pentru activităţi de creaţie artistică și de meserii conexe, sală de proiecte și organizare evenimente publice complexe dedicate artei.

Laurenţiu Dimişcă este membru fondator al Fundaţiei OUTSIDER ART, dar există şi membri sau membri de onoare. Conform Statutului Fundaţiei, pot fi membri  „persoanele care înfiinţează filiale şi sucursale, precum şi cei care prin donaţii sau contribuţii deosebite în bani sau bunuri participă la majorarea patrimoniului Fundaţiei“.


Echipa

 05_01_Laurentiu Dimisca Artist Plastic dr. Laurențiu DIMIȘCĂ – Președinte

Laurenţiu Dimişcă, primul doctorand în artă brută din România, cu lucrarea intitulată Arta Brută. Artă sau nebunie? susţinută la Universitatea de arte și design din Cluj-Napoca, a înfiinţat Fundaţia Outsider Art, în anul 2011. Artist controversat, Laurenţiu se încadrează în liniile noului val al figuraţiei narative, la graniţa dintre artă brută și artă contemporană, fiind marcat de influenţe din zona benzilor desenate, iconografiei clasice, mozaic și frescă. Aparent naive, picturile sale sunt structurate metodic în compoziţii narative, completate adeseori de motive simbolice inspirate din cultura populară. Încă de la începutul anilor 2000, lucările sale se bucură de recunoaștere internaţională, fiind expuse în importante galerii din Europa și SUA.

05_03_Arina Bianca RusuArina-Bianca RUSU – Management și dezvoltare proiecte

Arina-Bianca Rusu îmbină într-un mod creativ educația sa în științe politice și teatru prin experiențe din zona managementului cultural, cu focus pe sociologia artelor, politici sociale, dialog intercultural și filozofie. Iși dorește să contribuie la crearea de evenimente socio-culturale naționale și internaționale care au ca scop schimbarea mentalităților actuale și evidențierea valorilor în care crede.

Este o persoană creativă și deschisă care s-a implicat de-a lungul timpului în numeroase proiecte de voluntariat la nivel local și internațional, precum și proiecte locale și europene implementate cu sprijin financiar nerambursabil. Începând cu anul 2015, s-a dedicat inițierii și dezvoltării unor proiecte proprii sau în colaborare cu artiști contemporani, organizații neguvernamentale sau operatori culturali privați, fiind implicată și în implementarea celor care au obținut finanțare sau sponsorizări.

Colaborează cu Fundația Outsider Art și Laurențiu Dimișcă din anul 2015, coordonând activități legate de dezvoltarea și scriere de proiecte culturale, dar și atragerea de fonduri pentru  implementarea și  promovarea lor.